Sütçü İmam Cad. Ahmet Mert Sok. No:8 D:2,3,4, 34000 Ümraniye/Santral/İstanbul

CERRAHİ İŞLEMLER

YİRMİ YAŞ DİŞ ÇEKİMİ

20 yaş dişleri çoğu zaman tam gömülü ya da yarı gömülü çene kemiği içerisinde kalır, varlığı diş röntgeni ile tespit edilir. Ender de olsa düzgün olarak çenede yer almış 20 yaş dişi olabilir. Doğru pozisyonda yerini almış 20 yaş dişin çekilmesine gerek yoktur. Ancak eğri çıkmış veya çıkmaya çalışan bir yirmi yaş dişi yanındaki dişe zarar verebileceği düşünülüyorsa çekilmelidir. Kemik içerisinde tam gömülü kalmış ancak hastaya hiçbir ağrı veya rahatsızlık vermeyen yirmi yaş dişleri röntgen alınarak kontrol edilmelidir. Gömük kalmış her dişin kist oluşturabilme ihtimali olduğu unutulmamalıdır.

20 yaş dişlerinin zararları nelerdir?

  • Öndeki dişleri sıkıştırarak çapraşıklığa neden olabilirler.
  • Doğru fırçalanamadığı ve çiğnemeye de katılmadığı için çürüyebilir ve öndeki dişte çürüğe neden olabilirler.
  • İltihap oluşturup şiddetli ağrılara ve şişliğe neden olabilirler.
  • Oluşan iltihap, kana karışıp; kalp, böbrek, beyin, eklemler gibi organlara yerleşebilir ve hayati tehlike yaratabilir.

Yirmi yaş dişlerin çekilmesi için en uygun zaman nedir?

Gömük ve kötü pozisyonlu bir 20 yaş dişi rahatsızlığa yol açsın ya da açmasın 14 ila 22 yaşları arasında çekilmelidir. Erken yaşlardaki operasyonlar daha kolay gerçekleştirilir ve iyileşme daha çabuk olur. İleriki yaşlarda operasyonlar zorlaşır ve iyileşme dönemi uzar.

Ağrı veya şişlik oluştuğunda antibiyotik kullanmak doğru mudur?

Ağrı veya şişlik oluşması iltihap oluştuğunu gösterir. Bu durumda diş hekimi çekim öncesi hastasına uygun antibiyotiği önerecektir. Antibiyotik kullanımı bitmeden diş çekimi yapılmalıdır. Antibiyotik kullanımına bağlı olarak şikayetlerin geçmesine aldanılmamalı ve diş çekiminden vazgeçilmemelidir. Aksi halde şikayetler daha şiddetli şekilde tekrarlayacaktır.


KEMİK OGMENTASYOU VE KEMİK NAKLİ

Dental implant uygulama öncesinde implant uygulanacak alanda yeterli yükseklikte ve yeterli hacimde kemik olması gerekmektedir. Ancak yaşlılarda, travmatik diş çekimi sonrasında, hasta uzun yıllar dişsiz kalmış ise implant uygulaması için yeterli kemik kalmamış olabilir. Yeterli kemik dokusunun olup olmaması panoromik röntgenin bilgisayarda özel yazılım programları ile ölçülmesi ile yapılmaktadır. Dental volumetrik tomografide ise (3D) üç boyutlu ölçüm yaparak kemik boyutları ölçülebilir. Hekim, implant uygulama öncesi yetersiz kemik ölçümü tespit ederse kemik oluşturma yöntemleri uygulanır.

Kemik Tozu Kullanılarak Kemik Eldesi

Bölgesel implant uygulamalarında (bir kaç diş eksikliğinde) en sıklıkla yapılan kemik ogmentasyon işlemidir. Genellikle hayvansal ya da sentetik kemik tozları kullanılır. Kemik tozlarının kullanıldığı seans aynı anda implant yerleştirmek de mümkün olabilir. Kemik tozları bazen hastanın ağzından ayrıca bir yara (alıcı saha) yaratılmadan da alınabilir. Bu kemik kişinin kendi kemiğidir, otojen kemik diye adlandırılır. Otojen kemik çok daha güvenli olup başarısı suni kemik tozlarına göre çok daha yüksektir. Hekim her zaman otojen kemik ile kemik elde etmek ister ancak bu imkansız ise suni kemik tozları kullanılır.

Blok Kemik Nakli

Parsiyel ya da tüm çene dişsizlikte ileri boyutta kemik eksikliği varsa blok kemik nakli zorunludur. Bu derecede bir operasyon yapılacak ise implant uygulaması öncesi en az altı ay kemik oluşumu için beklemek gerekmektedir. İmplant sonrasında da 3 ay bekleme süresi eklenince yaklaşık dokuz aylık bir tedavi süreci beklenmelidir. Ancak dental implantların ömür boyu ağızda başarı ile kalmasının en önemli faktörü etrafında sağlıklı bir kemiğe sahip olmasıdır.